top of page
FAQ_icon_(Noun_like)_edited.png

 

Is een bikefitting een garantie op klachtenvrij zijn?

Een bikefitting is steeds een trial en error verhaal naar de ideale positie voor jouw lichaam. Daarom wordt er ruimte voorzien voor gepast advies om jouw fiets zelf nog preciezer af te stellen door bijvoorbeeld aankoop van ander materiaal. Een lichaam heeft ook een beperkte aanpasbaarheid. Naar lichaam toe kan bijvoorbeeld een spierketenverkorting gestretcht worden maar ook deze heeft zijn limieten. 

Hoe vaak moet een inspanningstest herhaald worden? 

Een inspanningstest geeft een beeld van de huidige conditie. Bijgevolg zullen je trainingszones ook evolueren naarmate je lichaam meer getraind raakt. Een eerste inspanningsproef geeft een goeie leidraad voor je trainingen op het actuele moment maar deze zullen dus ook kunnen mee evolueren. Ideaal wordt een inspanningsproef 2 à 3x herhaald per jaar om op de hoogte te blijven van je ideale zones indien je frequent blijft sporten.

Mag ik trainen de dag voor een inspanningstest? 

Er dient een rustperiode van 48u te worden gerespecteerd voor je inspanningstest. Dit om deze optimaal te kunnen afleggen en de correcte zones te bepalen. 

Voor welke sporten is een inspanningstest van toepassing? 

Er wordt gestreefd naar een sportspecifieke test. Bijgevolg is de test het meest geschikt voor lopers en fietsers. Niveau of discipline speelt hier geen rol. 

Ik heb geen hartslagmeter, wat nu? 

Er wordt steeds ter plaatste zelf een hartslagmeter voorzien. Echter wordt er sterk geadviseerd om zelf een hartslagmeter te voorzien. Elke hartslagmeter/smartwatch heeft een intervariabele foutmarge, deze foutmarge wordt dan zowel meegenomen in de test als trainingen. Hierdoor heeft deze foutmarge geen invloed op de testresultaten ten opzichte de zones waarin later wordt getraind. 

Voor extra vragen kan u vrijblijvend contact opnemen met adlimit@hotmail.com, u vragen worden zo snel en volledig mogelijk beantwoord. 

bottom of page